nu:
Leaving the House is a Performance
Sara Campos and Renate Stalman
8 t/m 23 sep 2018
verwacht:
Emotion Recognition from an algorithmic point of view

Emotion Recognition from an algorithmic point of view is een samenwerking tussen beeldend kunstenaar Coralie Vogelaar, choreografe Marjolein Vogels en actrice Marina Miller Dessau.

7 t/m 28 okt 2018

Emotion Recognition from an algorithmic point of view is een samenwerking tussen beeldend kunstenaar Coralie Vogelaar, choreografe Marjolein Vogels en actrice Marina Miller Dessau.

Samen hebben zij de gedeconstrueerde gezichtsuitdrukkingen volgens het Facial Action Coding System, getraind en verkend. Dit systeem is ontwikkeld door prof. Paul Ekman in 1978 en is de basis van hedendaagse emotieherkenningssoftware.

Door deze collaboratieve performatieve experimenten te combineren met algoritmische composities en ‘image blending’ als een werk methode, hebben deze studies geresulteerd in - onder andere - twee video-installaties en een live performance. Deze werken leggen de complexiteit en onontdekte bewegingen van het gezicht bloot en kan worden gezien als een zoektocht naar hoe een computer naar onze emoties kijkt én zou kunnen kijken.

Sound design: De Auditieve Dienst, Arnoud Traa

This exhibition is generously supported by the Stimuleringsfonds voor Creative Industrie, 
by European Media Artist in Residence Exchange (EMARE) at Werkleitz and the ministry of culture Saxony-Anhalt.

The emotion software is FaceReader, with the help of the Usability Lab, Communication and Multimedia Design, Amsterdam University of Applied Science

verwacht:
Inverting the Archive
Miguel Peres dos Santos and Hannah Dawn Henderson
3 t/m 25 nov 2018
verwacht:
DNK Days presents: ‘Displacement’
Yutaka Makino
Curator: DNK Days
8 t/m 16 dec 2018
geweest:
DNK DAYS: Anti-Mass
Sarah Hughes
Curator: DNK-Amsterdam
29 jul t/m 4 aug 2018
geweest:
DNK DAYS: one site, counting

one site, counting is een experimentele situatie waarin aspecten van Martijn Tellinga’s eerdere verkenningen van resonantie stemming en zelf-organiserende duratie werken samenkomen.

Curator: DNK-Amsterdam
15 t/m 21 jul 2018

Dagelijks geopend tot en met 21 Juli – 13:00 – 18:00

Met:
Seamus Cater – Concertina
Anne La Berge – Fluit
Koen Nutters – Bas
Germaine Sijstermans - Clarinet
Leo Svirsky - Accordion
Samuel Vriezen – Melodica

one site, counting is een experimentele situatie waarin aspecten van Martijn Tellinga’s eerdere verkenningen van resonantie stemming en zelf-organiserende duratie werken samenkomen. Het werk volgt zijn overwegingen van de muzikaliteit van ruimte en ruimtelijke animatie van muzikaal materiaal, maar ook zijn doorlopende interesse in hoe ervaring van plaats en omgeving wordt ingegeven door resonantie. one site, counting onderzoekt hoe resonantie van locatie kan worden gezien als de oscillatie veroorzaakt tussen akoestische eigenschappen, narratieve structuur en muzikale interpretatie.

Middels een deels poetische, deels wetenschappelijke lezing van het akoestische signatuur van de ruimte, worden resonanties tastbaar gemaakt als extentie van de architectuur. Nauwkeurig geplaatste speaker elementen projecteren electronische tonen op resonerende frequenties, waardoor de natuurlijk versterkende werking van de architectuur optreedt en de ruimte zachtjes maar omnipresent begint te neurien. In deze langzaam verschuivende akoestische omgeving zijn gedetaileerde en heel plaats-specifieke gebeurtenissen te vinden.

De installatie poogt tevens het zintuigelijke begaanbaar te maken als performatieve dimensie, door de resonante frequenties op te nemen als referentie punten in een partituur voor akoestische musici die de ruimte dagelijks ongepland en onaangekondigd bezoeken. Geleid door het specifieke harmonische karakter van hun instrument, spelen zij open patronen van zachte, aanhoudende tonen rondom de resonanties, waarmee zij ruimtelijke muzikale gebaren uitzetten in de abstract klinkende omgeving.

Tevens middels een zelf organiserend model wordt het ontvouwen van de installatie gedocumenteerd en verdiept door video fragmenten uit een groeiende archief terug te spelen in de ruimte en zo het beeldend en klinkend narratief te herstructureren terwijl het plaatsvindt.

Over Martijn Tellinga

Martijn Tellinga (1974, Nederland) is kunstenaar, componist en incidenteel uitvoerder. Zijn praktijk integreert aspecten van het concert, installatie en performance kunst. Zijn werk richt zich op de verkenning van geluid en luisteren om ideeën van ruimte, plaats en process uit te drukken: hun onderlinge productie, contextuele verwovenheid en hun potentieel als perceptief, performatief en sociaal medium. Zijn werken bevatten een grote verscheidenheid aan conceptuele acties en kans procedures waarmee ze actief de emergente interactie tussen voorgenomen en toevallige gebeurtenissen aftasten.

Begaan met de formatieve principes van muziek, suggeren zijn instrumentale werken vaak het intuïtief ombuigen van (muzikale) systemen middels open en regel-gebasseerde partituren die uitvoerders voorzien van een sjabloon voor bepaalde manieren van luisteren, actie en reactie.

Recent heeft hij performance installaties geproduceerd waarin extreme duraties en tijdstructuren worden onderzocht, installatie werk gebasseerd op resonantie stemming en documentaire werken waarin uitgangspunten van akoestische metingen en oriëntatie worden toegepast.

Hij toont zijn werk wereldwijd, geeft lezingen en werkt in residentie. De afgelopen 3 jaar heeft hij zijn artistieke onderzoek gearticuleerd middels de ontwikkeling van cursussen gericht op de ruimtelijke, procesmatige en omgevingsmatige aspecten van geluidsgebaseerde kunstpraktijken. Dit leidde tot gastdocentschap bij de Central Academy of Fine Arts in Peking en ArtEZ in Arnhem en intensieve cursussen bij de Modern Academy in Hong Kong en Museo Ex Teresa Arte Actual in Mexico City.

Met DNK Ensemble herinterpreteert en realiseert hij baanbrekende werken van bijvoorbeeld Cornelius Cardew, David Dunn, Dick Raaijmakers, Anthony McCall and David Tudor.

Hij is momenteel Fiosraigh PhD candidaat bij de Graduate School of Creative Arts and Media in Dublin.

www.martijntellinga.nl

geweest:
From the exhibition The weathers they live in by Nicola Arthen (photo: Franziska Schulz)
OPEN CALL for 2019 Program

Stichting atelierWG nodigt beeldend kunstenaars uit om een duo-tentoonstelling te organiseren in samenloop met een serie evenementen, die zullen worden gepresenteerd in puntWG, een tentoonstellingsruimte in het centrum van Amsterdam.

1 jun t/m 15 jul 2018

Stichting atelierWG nodigt beeldend kunstenaars uit om een duo-tentoonstelling te organiseren in samenloop met een serie evenementen, die zullen worden gepresenteerd in puntWG, een tentoonstellingsruimte in het centrum van Amsterdam.

Na een succesvol programma van duo-tentoonstellingen in 2018, zijn we gemotiveerd om dezelfde opzet te blijven hanteren in 2019. We vragen om voorstellen voor duo-tentoonstellingen in welke vorm dan ook, die een dialoog stimuleren tussen de kunstenaars en hun werk. We zijn vooral op zoek naar voorstellen die samengaan met een stimulerend publiek programma van evenementen zoals performances, screenings, lezingen, artist talks, diners, etc. Elke tentoonstelling zal vier weken duren (inclusief installatie en afbouw).

Kunstenaars zullen worden geselecteerd op basis van de kwaliteit van hun voorstel en hun benadering voor het gebruik van de ruimte.

Ondersteuning:
Stichting atelierWG ondersteunt de geselecteerde kunstenaars door het bieden van een open platform voor het realiseren van hun projecten in puntWG. Dit houdt in dat ze de ruimte en de bijbehorende apparatuur vrij kunnen gebruiken, dat er professionele foto’s genomen zullen worden van het werk en dat er voor elke tentoonstelling budget is voor geprint materiaal. Omdat we een kleine organisatie zijn kunnen we helaas geen financiële ondersteuning bieden voor het produceren van werk. Het puntWG team kan aan succesvolle aanvragers referentiebrieven leveren ter ondersteuning van het aanvragen van externe fondsen.

You can find the puntWG floorplan HERE.

Richtlijnen voor het aanmelden:

Graag zien we de volgende documenten in je online aanmelding:

• Een PDF met de volgende informatie: Volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats, post adres, telefoonnummer, e-mail en website 

• CV (max. twee A4 pagina’s) van de deelnemende kunstenaars


• Een voorstel (max. 250 woorden) met een beschrijving van de tentoonstelling en het publieke programma

• Een korte motivatie voor het tentoonstellen in puntWG.

• Een maximum van 5 afbeeldingen in jpg formaat (2MB totaal)

• Geef graag ook je maanden van voorkeur aan en de tijden waarin je niet beschikbaar bent. Hoe preciezer je kan zijn, hoe beter we de kalender kunnen invullen.

Alle aanmeldingen met attachments graag e-mailen naar: opencall@atelierwg.nl

De deadline voor insturen is 15 juli 2018

Op alle aanmeldingen zal worden gereageerd voor 1 oktober 2018

Voor algemene informatie en vragen over puntWG, neem contact op met team puntWG: opencall@atelierwg.nl

Organisatie en programmering van puntWG: Noa Giniger, Frank Mandersloot, Tao G. Vrhovec Sambolec, Michelle Son and Maaike Anne Stevens.

www.puntwg.nl

Over
Stichting atelierWG, sinds 1989 een verzamelgebouw van 120 kunstenaarsateliers, initieert projecten op het gebied van beeldende kunst en cultuur. Er zijn internationale uitwisselingen en Open Atelierroutes.

In 2006 is puntWG opgericht, een interdisciplinaire presentatieruimte en podium voor de kunsten, met een levendig programma van tentoonstellingen, performances, concerten, lezingen en discussies.

Sinds september 2015 is airWG geopend, een gastatelier voor binnen en buitenlandse kunstenaars waarbij nadruk ligt op onderzoek en samenwerking.

AtelierWG wordt beheerd door woningbouwvereniging Stadgenoot en heeft een eigen  huurdersvereniging (HV) die het aanspreekpunt is voor de huurders en  tevens nieuwe huurders selecteert. Alle  huurders zijn lid van de HV.  De HV heeft  werkgroepen die zich bezighouden met de gang van zaken.

geweest:
Faux Syrup Angel

Faux Syrup Angel is een duo tentoonstelling van Lily en Mila Lanfermeijer. 

16 jun t/m 9 jul 2018

Faux Syrup Angel is een duo tentoonstelling van Lily en Mila Lanfermeijer.

Tijdens hun tentoonstelling in PuntWG zal een installatie bestaande uit verschillende textielwerken, meubelstukken en sculpturale werken inspiratie putten uit concepten als ergonomie en moderne folklore. Processen van overdracht, in materiële, verbale of gebruiksvorm zullen het vertrekpunt zijn. De verschillende objecten zullen in vorm en functie veranderen gedurende de tentoonstelling.

Deze presentatie wordt ondersteund door het AFK.

Kom via de event pagina op Facebook.