A House For The Un-Known
Maga Berr
10 t/m 12 jan 2020
Opening: zaterdag 11 jan 2020 — 16:30 tot 21:00 uur

Gedurende deze drie dagen zal de kunstenaar reflecteren op haar project A House For The Un-Known, dat gedurende het jaar 2019 in Amsterdam en Rio de Janeiro is ontwikkeld. Voor dit project ging ze in op de vraag: hoe leven wij met elkaar in de stedelijke omgeving? Deze vraag mondde uit in een verkenning van de stedelijke ruimte, van menselijke verhoudingen en machtsverhoudingen, en van stedelijke culturen. 

Deze observaties brachten een veelvoud aan kwetsbare aspecten aan het licht binnen het stedelijke construct, zowel wat betreft huisvesting als wat betreft de wijze waarop het lichaam zich verhoudt tot de stad. Aangezien bepaalde sociale groepen kwetsbaarder zijn dan andere, is ook het lichaam binnen deze groepen kwetsbaarder. Het project onderzocht op welke wijze ‘kwetsbaarheid’ zich manifesteert en hoe er uitdrukking aan kan worden gegeven door middel van schulpturaal werk en andere media. 

De popcultuur van de stad wordt materiaal voor performance. Er wordt samengewerkt met rap artiesten uit de Bijlmer, en er is inbreng vanuit bewoners van de stad. Na afloop van de artist talk volgt er een debat. Hoofdvraag zal zijn hoe wij het ervaren om samen te leven met elkaar in de stad. Wat is de positie van multiculturele diversiteit in een proces van gentrification? Op welke wijze zou kunst kunnen zoeken naar manieren om samen te leven? Een gevarieerde groep belanghebbenden binnen urban living wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek en het debat. Wetenschappers, kunstenaars, architecten, bewoners van de stad: Wees welkom! 

Deel: