nu:
Looking in to look out
Waèl Allouche, Vicente Baeza, Tash Keddy, Sam Marshall Lockyer, Rodrigo Red Sandoval
Curator: Àngels Miralda
16 t/m 27 jun 2021
geweest:
Suggested Cuts:

Suggested Cuts: is een kleine oefening in het live ‘snijden’ van audio opnamen die vervolgens worden ingezet als performance tool.

2 t/m 8 jun 2021

Dagelijks van 12:00 - 20:00 uur.

Er is geen speciale opening, iedere dag zijn opneem-/snijsessies toegankelijk voor het publiek. Als afsluiting zal er op de laatste dag een finissage zijn met live performance waarbij het opgenomen materiaal zal worden gebruikt. De duur van de performance is flexibel.

Suggested Cuts: is een kleine oefening in het live ‘snijden’ van audio opnamen die vervolgens worden ingezet als performance tool.

Het project is gebaseerd op het verkennen van de mogelijkheden van de vinyl recorder lathe, oftewel dubplate cutter. Dit apparaat werkt in principe als een normale platenspeler maar dan omgekeerd: een diamanten stylus snijdt het vinyl in real-time om zo de trillingen van het binnenkomende signaal in het vinyl te graveren.

Voor Suggested Cuts: nodigde Avelãs een aantal kunstenaars en musici uit om ieder een kleine editie van unieke versies van hetzelfde stuk/dezelfde composite te maken  - als er 10 exemplaren zijn, zal het stuk op10 verschillende manieren worden uitgevoerd en zal elke dubplate uniek zijn.

In samenwerking met Avelãs worden de uitgenodigde kunstenaars/musici aangemoedigd om de beperkingen en mogelijkheden van het medium ‘vinylplaat’ te verkennen  - etsen, vormgeven, picture discs maken, vergrendelde, omgekeerde en parallelle groeven verkennen, gebruikmaken van materialen als röntgenstralen of oude CD's, onbespeelbare afspeel-objecten maken, deze doorboren met meerdere gaten in het midden, enzovoort ... 

Bezoekers zijn welkom om de opname-/snijsessies bij te wonen en om in luisterstations in de ruimte van puntWG te luisteren naar de platen die op voorafgaande dagen zijn vervaardigd.

 

geweest:
SUSU

Voor hun deelname aan Sufferin’ Succotash kregen tien kunstenaars en één schrijver de uitnodiging kunst in woorden te maken.

8 t/m 30 mei 2021

Finissage 30 May 14-18 Hrs 
Visits by Appointment
Thur-Sun / 14-18 Hrs

In 2019 kwam Good Neighbor (GN) met het voorstel een tentoonstelling te maken die kan worden gezien als een container voor woorden, vergelijkbaar aan een boek. Voor hun deelname aan Sufferin’ Succotash kregen tien kunstenaars en één schrijver de uitnodiging kunst in woorden te maken. Verschillende werken werden opgesteld, georganiseerd, geselecteerd en geschreven. Vanwege de pandemie werd de show uitgesteld en liepen alle plannen vertraging op. Deze onderbreking opende gedurende 2020 tijd en ruimte voor nieuwe betekenissen en heroverwegingen. In hun 2021-versie omarmden de werken kleine aanpassingen en transformeerde de tentoonstelling in SUSU, een herhaling van de oorspronkelijke show, maar dan met een paar verschillen.

De titel Sufferin’ Succotash is oorspronkelijk ontleend aan de gelijknamige publicatie van Ron Padgett & Joe Brainard uit 1971. Het verwees naar een destijds karakteristieke uitdrukking van Silvester de kat, de cartoon van Looney Tunes.

“Because these cartoon characters were ubiquitous in the childhood of most North Americans between, say, 1940 and 1995, a lot of people have only ever heard this phrase said by them, never by an actual human in the same room they are in.” Volgens gebruikers van internetforum Quora: “it was an interjection to express dismay, frustration, distress or surprise. Anyhow, the literal meaning of succotash is a vegetable dish with corn and beans, sometimes also with tomato, peppers, or onion. The phrase sufferin’ succotash may therefore have an intrinsic meaning beyond its usefulness as a minced oath: aw, crap, we're eating this again?”

Reserveer hier een tijdsslot om de expositie te bezoeken via deze link>

Good Neighbor (GN) is een onderzoeksplatform gevestigd in Amsterdam sinds 2017, gerund door kunstenaar Martín La Roche, ontwerper Dongyoung Lee en onderzoeker Valeria Marchesini. GN definieert zichzelf in de eerste plaats als een gemeenschap van lezers met een gedeelde interesse in boeken als performatieve instrumenten. GN probeert geen bibliotheek te bouwen, het maakt tijd vrij om bestaande bibliotheken te waarderen.

Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Mondriaan Fonds.


  

 

geweest:
Bare time

Hier worden hun dagelijkse activiteiten van opwarmen, dansen en rusten opgevoerd.

1 t/m 2 mei 2021

Concept: Koen Bartijn

Performers: Doke Pauwels, Elisa Zuppini, Federica Dalla Pozza

Choreografie: Elisa Zuppini 

In Bare Time betrekken drie performers een dag de ruimte van Punt WG. Hier worden hun dagelijkse activiteiten van opwarmen, dansen en rusten opgevoerd. Deze handelingen vormen samen een onophoudelijke stroom van kale gebeurtenissen van herhaling en oefening. Toch is hun gezamenlijke ruimte een plek vol kleine sensaties, die de routines kunnen openbreken en bevrijden. De drie performers storten zich samen in een zoektocht naar gemeenschappelijkheid in een tijd en ruimte waarin zij continu langs elkaar heen lijken te bewegen.

Op één en twee mei openen de deuren van de expositieruimte waarin je voor even getuige kunt zijn van hun gezamenlijke oefening. 

Deze performance is onderdeel van Antidote een internationaal netwerk van solidariteit, samenwerking en gemeenschappelijkheid tussen dansers, kunstenaars, denkers en andere cultuurwerkers.


Images: Julia Mira https://juliamira.net/

geweest:
Appendix Songs

Een tentoonstelling over vriendschappelijke abjectie en het voelen op afstand.

10 t/m 25 apr 2021

Read Radna Rumping's text accompanying the show here.

Er bestaat een hypothese dat de blinde darm van de Homo habilis en onze vroegere voorouders straling kon uitzenden en ontvangen, waardoor men over lange afstanden kon voelen, iets wat 
rudimentair werd toen de stem de overhand kreeg. Als een telefoon 'spreekt met zijn oren en hoort met zijn mond’ zoals het raadsel suggereert, was de blinde darm in staat te praten zonder een van beide openingen, rechtstreeks zendend en ontvangend via de poriën van de huid. Stress kan brandend maagzuur veroorzaken, dat de stembanden schuurt en dempt, en wanneer de keel stiller wordt, zingt de blinde darm mee met andere stemmen.

Appendix Songs
 is een tentoonstelling over vriendschappelijke abjectie en het voelen op afstand, met werken van Mónica Mays, Susan Ploetz, Jean-Francois Peschot en Tom K Kemp en een tekst van Radna Rumping.

Live Programma

8-25 april
Susan Ploetz - ‘PSY-SOMA-TEK’ - LARP
één-op-één sessies: Te reserveren tussen 10 en 25 april
Groepssessie - 13, 16 en 21 april
Groepssessies worden gehouden in de vorm van een 3 uur durende larp (live action role play)
Online groepssessie 25 april
Voor meer info en aanmelden bezoek: https://susanploetz.com/PSY-SOMA-TEK

Door middel van iteratieve rollenspelen en één-op-één sessies zullen deelnemers een verscheidenheid aan belichaamde buitenzintuiglijke technieken exploreren binnen het fictieve kader van een speculatieve instelling genaamd PSY-SOMA-TEK. Opgericht door een mysterieus figuur in een tijd van crisis, probeert het instituut duurzame psy-somatische technologieën te creëren om vermiste mensen te vinden, in het verleden en de toekomst te kijken, en te communiceren en te verbinden over afstanden, kennis te decentraliseren en krachten uit te breiden naar hen die in nood verkeren wanneer de technocratische structuren van de oude orde uit elkaar beginnen te vallen.

Zaterdag 17 en zondag 18 april om 15u
Tom K Kemp - ‘After the Maestro’ participatieve RPG-sessie - ONLINE.
5 spelers per sessie - lengte ongeveer 3 uur.
Maak een afspraak door uw naam in dit document te schrijven
Or email tomkkemp@gmail.com.

After the Maestro is een rollenspel dat zich afspeelt in een antropomorfe anatomische stad, zoals die te zien zijn in animaties als Once Upon a Time... LifeOsmosis Jones en Cells atWork! Spelers nemen de rol aan van cellulaire en microbiële arbeiders tijdens de nasleep van een succesvolle arbeidsemancipatie in het inwendige lichaam. Door middel van ludieke vertellingen en speculatieve wereldopbouw, genereert elke iteratie van het spel een verhaal met zijn eigen lichaamspolitieke metaforen, waarbij verschillende anatomische systemen worden beschreven en geantropomorfiseerd en waarbij nieuwe structuren van organisatie en onderlinge afhankelijkheid worden bedacht in de plotselinge afwezigheid van gevestigde biologische hiërarchieën.

Bios:

Mónica Mays (ES/NL) beschouwt in haar praktijk materialen en voorwerpen vanuit hun productie en reproductie - via de contexten waar ze vandaan komen, via de symbolische betekenissen die ze krijgen, tot de economieën waarin ze circuleren. Geïnformeerd door fabulaties over het huis, werkt ze in haar installaties met de verhalen en stilzwijgende kennis van de voorwerpen die ze gebruikt, waar ambacht, overlevering en agentschappen elkaar ontmoeten.

Susan Ploetz (US/DE) is een kunstenaar-onderzoeker die werkt met somatische technieken, theorie, schrijven, experience design en real-life simulaties in verschillende speculatieve configuraties. Haar werk gaat over de overlappende ruimtes van soma en technos; ze gebruikt verbeelding, de zintuigen, bodymind, magische materialiteit en protocol om emancipatoire emotionele dissonanties op te wekken en de uitbreiding van percepties en ontologieën teweeg te brengen.

Jean-Francois Peschot (FR/NL) herziet de functie van hedendaagse beeldvormingstechnologieën, door het forceren van mutaties in de vertaling en de standaardisering van informatie naar de menselijke manier van begrijpen. Door middel van sculptuur en video verkent hij de mechanismen die werkzaam zijn in de beeldeconomie, waarbij hij gebruik maakt van verkeerd toegeëigende consumentenapparatuur om daarmee gangbare wetenschappelijke verhalen en de productie van semiotiek te infecteren.

De films en installaties van Tom K Kemp (UK/NL) gebruiken RPG design, geïmproviseerd filmmaken en animatie om de griezelige gevolgen van globale bureaucratische en financiële systemen op intieme en directe menselijke relaties te analyseren. Zijn werk genereert semi-autonome ‘Weird fiction’, waarin gamificatie en ‘collaborative storytelling’ worden gecombineerd tot een afwijkende methode van complexiteitsmodellering.

Gezien de huidige situatie zullen de kunstenaars in de ruimte werken en de tentoonstelling opbouwen zoals gepland, maar publieke bezoeken zullen pas in april worden aangekondigd mits de huidige coronamaatregelen veranderen. 

Follow the exhibition through our Instagram account.

De werken en de tentoonstelling worden ondersteund door het Mondriaan Fonds, het Amsterdam Fonds voor de Kunst, Bilbao Arte Foundation en het Stimuleringsfonds.

Photo documentation by the exhibitors

geweest:
Image by Giovanni Giaretta
Wanting to but Not

Deze tentoonstelling deconstrueert filmische elementen door zich delen van deze taal eigen te maken om daarmee hun potentieel te benadrukken waarmee een wereld gesuggereerd wordt. 

2 feb t/m 5 mrt 2021

Given the current situation, the artists will work in the space and build up the exhibition as planned but the opening and public visits will only be announced after 9 February if the current corona measures change. You can follow the exhibition through our Instagram account and an online event will take place on 28 February. The space is currently closed to the public.

Ik zit hier en heb pijn, niet in staat om je te vertellen wat je wilt horen. Gebruik me, maar neem me zoals ik ben. Een door mensen gemaakte hand kan mijn vorm uitkristalliseren, terwijl machine-loze mannen mij oprekken. Ik vind het niet erg om geknipt te worden, ik vermenigvuldig me graag, alhoewel ik nog liever muteer. Wanneer ik verdwaald raak, plak ik vast aan rotsen en laat ik niet meer los. Soms heb ik een eigen stem, maar ze vertellen me altijd wat ik moet zeggen. Ik zit hier, alsof ik wil maar toch ook niet, voor zover dat logisch is. Ik wil kunnen spreken, maar weet dat wat ik zeg, nooit van mij is. Ik wil echt zijn, maar blijf liever een fantasie. Ik wil stilstaan, maar weet zeker dat ik het eindeloze verlangen naar metamorfose niet zal doorbreken. Ik wil mijn structuur veranderen, maar alleen zodat deze gezien kan worden met andere ogen. Het enige dat eeuwig duurt, is mijn leven in het bos, waar ik me voor altijd kan verzetten tegen het individualiseren en liever aan het tipje van de sluier van jouw fantasieën blijf trekken, zoals knaagdieren die aan muren en deuren krabben.

Deze tentoonstelling deconstrueert filmische elementen door zich delen van deze taal eigen te maken om daarmee hun potentieel te benadrukken waarmee een wereld gesuggereerd wordt. Wanting to but Not presenteert woorden, scenografie en objecten die herinneren aan culturele verwijzingen naar niet-bestaande plaatsen, zoals die van andere planeten of van de virtuele realiteit. We spelen tussen de kracht van het visuele, om het narratieve te genereren en het niet-visuele, om beelden op te roepen. We zien fantasie als een levenservaring die sociale normen en patronen overstijgt en corrumpeert.

Reading Performance Event

feelsgalore.tv is a live reading performance part of the project Wanting to but Not. We’ll share the link to the event on Facebook and Instagram.

channel 1. Helena Grande reading from Wanting to bu Not, accompanying music by Daniel Vorthuys, Faysal Mroueh and Giovanni Giaretta. She's written a science fiction story where planthumans (half humans, half plants) cannot live freely because they have become addicted to a terrans’ substance that induces human emotions and desires in them. 

This feeling is difficult to describe. 

It is a rush of energy that gently takes control of your life. 

I want to help 

                                        work 

                                                 sex 

                                                        stop

    I want to 

      but I also don’t want to.

channel 2. Daniel Vorthuys is going to play songs and poems featuring famous characters from Ancient mythology, sometimes Greek, or older Assyrian figures. Penelope waiting for her husband’s return together with 100 suitors, let’s stop and consider the fantasies such a situation unleashed upon the famous Greek ‘cuckquean’ – the wife of Odysseus the adventurous [raise eyebrows] husband. 

 1. Attis, high priest of the Dindymis
 2. Jason and his Argonauts
 3. Achilles and Thetis
 4. Penelope, the cuckquaen
 5. Poseidon.

Accompanied by Faysal Mroueh and Giovanni Giaretta.

Photo documentation by Ilya Rabinovich. 

geweest:
OPEN CALL for 2021/22 Program
26 nov 2020 t/m 10 feb 2021

atelierWG Foundation invites artists working in any medium to organize an exhibition at puntWG, an exhibition space located in the centre of Amsterdam in the period from September 2021 - September 2022. puntWG provides a platform for artists to temporarily own the space with a sense of freedom and responsibility, to give form to their own program and make contact with the public.

We encourage proposals for duo and group exhibitions to stimulate dialogue between artists and their work. Proposals for one-person presentations are also possible on the basis that artists seek interaction with other (relevant) individuals or groups through their program. Proposals that include a diverse public program of events such as artist talks, performances, screenings or (performative) lectures are preferred. Since circumstances have changed due to the Covid-19 pandemic, we invite applicants to consider alternative ways to connect with an audience while still taking Corona safety measures into account.

Artists are selected on the basis of the quality of their proposal and their considered approach to using the space. Each exhibition will last four weeks (including installation and deinstallation times). This call is not intended for curated group exhibitions or exhibitions that have previously been shown in other spaces.

Support:

The organization of both puntWG and Foundation atelierWG almost fully depends on volunteers. atelierWG Foundation provides selected artists with an open platform to realize their projects at puntWG. This includes the space and basic equipment, professional photo documentation & invigilation. Additionally all exhibitions and side programmes will be shared on our website and instagram page. As a small non-profit organization run by a team of artists, we are able to offer selected exhibitions a modest budget towards the production costs. To further aid the realisation of each exhibition, puntWG’s team will issue acceptance letters for successful applicants to support their applications for external funding. 

You can find the puntWG floor plan HERE.

Application guidelines:

Please send ONE pdf (max 10 mb) which includes the following documents in your email  submission. (Please do not include text in the body of your email as part of your application):

 •       Full name, date and place of birth, postal address, phone number, e-mail and website
 •       CV, max two A4 pages per participating artist
 •       A proposal (max. 250 words) that includes a description of your exhibition and the public programme. Please be concise.
 •       A short motivation for showing at puntWG.
 •       A maximum of five supporting images or links to moving image, sound, or performance pieces, (max. 5 mins each) for each participating artist. Please do not send websites. 
 •       Please indicate your preferred months for the exhibition and the times when you are not available. The more accurate you are, the better we can organize the calendar.

- Please indicate if you at the time of this application have already (partly) secured funding for the exhibition.

- In case of group projects, please indicate which artists have confirmed their participation

Proposals to be emailed to opencall@atelierwg.nl

The submission deadline is 10 Feb 2021.

All recipients will be notified before 1 April 2021 .

For general information and questions regarding puntWG, contact team puntWG: opencall@atelierwg.nl 

Organization and programming of puntWG: Lily Lanfermeijer, Mila Lanfermeijer, Michelle Son, Maaike Anne Stevens and Tao G. Vrhovec Sambolec.

About

Following the relocation of the hospital Wilhelmina Gasthuis in 1984, now the AMC – Academic Medical Center – artists, small business owners and residents have shaped and preserved the unique character and special site of WG in Amsterdam. Today a large number of artists are living and working on the grounds, including those who are part of atelierWG (in Pavilions 18 and 19).

AtelierWG Foundation, established in 1989, houses 120 artists' studios as well as initiating projects in the fields of art and culture, including international exchanges and Open Studio routes.

In 2006 puntWG was created as an interdisciplinary exhibition space and platform for the arts, with a lively program of exhibitions, performances, concerts, lectures and discussions with the aim of initiating an open and broad discourse between artists and the public. PuntWG was initiated by the artists of atelierWG, who finance the space and organize its programming.

airWG, an artist-in-residence, opened in September 2015, hosting a guest studio for national and international artists with an emphasis on research and collaboration.

puntWg and airWG are kindly supported by Mondriaan Fonds.

geweest:
Photo: Truus van Vollenhoven
Atelier WG Series: Wegens overweldigend succes gesloten

Installatie (kijkdoos) door Robbert de Bakker

8 t/m 20 dec 2020

Een kijkdoos.

Van de Prins geen kwaad / over het verzorgen van een appelsien-boom / de gevolgen van de BRUINE schimmelziekte (Bernhardus vulgaris) op de volkshuisvesting.

NB Presentatie van WG-kunstenaars in Punt WG 2020:

De beoogde litho-tentoonstelling van Robbert de Bakker, Carole van Wees, Helga Kok en Jelle Kampen kan helaas niet doorgaan wegens COVID-19 en persoonlijke omstandigheden.

Punt WG is niet geopend. De installatie (kijkdoos) is uitsluitend te bezichtigen vanuit buiten, door de ramen.