nu:
Miami New Media Festival 2020

More than twenty artists from around the world will show their works,  all under the premise of: CENSORSHIP. Art and new media censorship in the information age. 

30 okt t/m 1 nov 2020

With the aim of giving visibility and opportunity to international artistic production for artists with different career levels, as well as establishing alliances that expand our radius of action, artist residency programme airWG will welcome the 15th edition of the Miami New Media Festival 2020 CENSORSHIP Art and new media censorship in the information age, from this 30th of October to November 1st at puntWG , 5:00 p.m. to 8:00 p.m. Daily.

Thanks to the invitation from Jimmy Yánez, International Official Curator & Museographer for the insular and Caribbean representation, we will show a selection of 9 video artworks by artists from different countries. This 15th edition also includes a special guest, Olga Gabrielle (Aruba) with recent artwork entitled SOTAVENTO.

The Miami New Media Festival is a multimedia platform held in Miami by Arts Connection Foundation since 2006.

PLEASE!
REMEMBER TO FOLLOW THE COVID-19 PROTOCOL,
We are allowed a maximum of 4 visitors inside the space at the same time. Announce your visit by sending an email to airwg@atelierwg.nl.

GUIDELINES VISITOR - KEEPING YOU SAFE!
In adherence to the protocol for cultural spaces due to COVID19 we kindly request you to consider the following before and during your visit; Refrain from visiting when you are experiencing (minor) health issues such as a head cold, a runny nose, a cough, a sore throat, a raised temperature or fever, and/or shortness of breath. You are required to always keep a minimum distance of 1.5 meters from other visitors and staff and wear your mask.

verwacht:
Video still Flesh hand Metal. Light and Oil.  2020 Kristiina Koskentola
Enfleshed

Enfleshed is een multisensoriële tentoonstelling die reflecteert op de sjamanismen van Binnen-Mongolië en Mantsjoerije (Noord-China) in relatie tot de ernstige vervuiling, het elektromagnetisme, de zware industrie en de zeldzame aardmijnbouw in de regio, het globale kapitalisme en het eigen lichaam van de kunstenaar. 

10 nov t/m 7 dec 2020

Enfleshed is een multisensoriële tentoonstelling die reflecteert op de sjamanismen van Binnen-Mongolië en Mantsjoerije (Noord-China) in relatie tot de ernstige vervuiling, het elektromagnetisme, de zware industrie en de zeldzame aardmijnbouw in de regio, het globale kapitalisme en het eigen lichaam van de kunstenaar. 

Centraal in de tentoonstelling staat Kristiina Koskentola's film, Flesh and Metal. Light en Oil. (2020) waarin rituelen als bijvoorbeeld de genezingsceremonie van Sjamaan Liu (die, belichaamd als haar vossengod, de schuddende handen van de kunstenaar genas) dialoog, trommelen en zingen verweven zijn met sfeervolle elektronische soundscapes en (industriële) landschappen. De film onderzoekt het potentieel van 'niet-levende' of 'spectrale' subjectiviteiten en tijd als actieve politieke en ethische actoren en operators. De film zoekt naar een diepere relatie met natuurlijke en spirituele werelden door middel van alternatieve kennis en verkent de grenzen van het menselijk rationalisme en de kennisproductie en het milieuonrecht en het langzame geweld van de logica van het (globale) kapitalisme. De film put uit dialogen met betrokken sjamanen, genezers en muzikanten, lokale kennis, doorleefde ervaring, niet-menselijke kennis en theorievorming door Karen Barad, Rosi Braidotti, Rick Dolphijn en Jussi Parikka.

puntWG zal worden getransformeerd naar een zintuiglijke omgeving die functioneert als incubator van andere kennis en ervaringen en als een ruimte voor genezing.

Dit onderzoek wordt verder uitgebreid en gesensibiliseerd in installaties van het programma Enfleshed- Elaborated

Verse Mongoolse Melkthee wordt elk uur voor het publiek geschonken.

Event
Public Program as Installations 
Met: Zoènie Liwen Deng, Rick Dolphijn, Mark Kremer, Pia Lindman, Jussi Koitela, Han Xiaohan, German Popov, Bo Wang
Geïntegreerd in de tentoonstelling tijdens de openingstijden

Enfleshed-Elaborated is een programma als installaties bestaande uit essays, genezingssessies, muziekvoorstellingen, interventies en poëzie. Het is een programma waarin bijvoorbeeld theorie een gedicht kan worden, een essay een recept, oude Mantsjoerijse en Oeralse muziek een hedendaags klankstuk en een botensetting van de Finse orale traditie een installatie van het subsensoriële.     

Een groep kunstenaars, filosofen, cultuurtheoretici, onderzoekers, musici en curatoren uit Eurazië werden uitgenodigd om te reflecteren op de context van het tentoonstelling Enfleshed- in woord en lichaam, in vlees. Ze hebben zich onder andere verdiept in uiteenlopende ideeën over de nabijheid van de natuur, spiritualiteit en de tegenstrijdige realiteiten die de huidige wereldeconomie hebben gecreëerd, en in de machtsstructuren van kennis en wetenschap.

Verse Mongoolse Melkthee wordt elk uur aan het publiek geschonken.

Supported by: Amsterdams fonds voor de kunst, Kone Foundation, Finnish Cultural Foundation, Avek.

geweest:
This body that once was you

We leven in een tijd waarin de dood als een vervreemdende statistiek wordt genoemd. Nooit zijn we ons meer bewust geweest van de kwetsbaarheid van het leven en toch blijft voor velen van ons de dood een abstract begrip.

17 t/m 25 okt 2020

We leven in een tijd waarin de dood als een vervreemdende statistiek wordt genoemd. Nooit zijn we ons meer bewust geweest van de kwetsbaarheid van het leven en toch blijft voor velen van ons de dood een abstract begrip.

Door de geschiedenis heen zijn er verschillende culturen geweest waarin gemediteerd wordt over de dood als een manier om de voorbijgaande aard van het leven te accepteren. Door zich te oefenen in het sterven doorziet men zijn angst en raakt deze kwijt.

De audio-installatie This body that once was you is zo’n oefening in het sterven. Gezeten in een veld van fijn botstof -afkomstig uit menselijk bot- visualiseert de bezoeker zijn eigen dood. Babs Bakels (kunstenaar en voormalig curator van uitvaartmuseum Tot Zover in Amsterdam) en Vibeke Mascini (kunstenaar en schrijver) baseerden zich op The nine cemetery contemplations, een boeddhistische meditatie uit de Maha Satipatthana sutta, die zich specifiek richt op lichamelijke onthechting en doodsbewustzijn. Onder begeleiding van de Amerikaanse Zen-priester Joan Halifax ondergingen Bakels en Mascini de meditatie. Deze begint met de zin “Je bent vandaag gestorven” en volgt het uiteenvallen van het lichaam in negen stadia, tot het moment waarop botten in stof opgaan en volledig oplossen in hun omgeving.

Het ontbindingsproces wordt plastisch omschreven, maar wat gebeurt er op biologisch en moleculair niveau als ons lichaam uiteen valt? Op welke manier keren we terug in de elementaire keten? Welke chemische processen vallen daarmee samen? Bakels en Mascini hebben wetenschappers en andere specialisten gevraagd om te reageren op de stadia van ontbinding zoals beschreven in de The nine cemetery contemplations.

This body that once was you is het resultaat van deze gesprekken: een intieme audio-ervaring beschikbaar voor één persoon. In een gesproken stream of conscience wordt de luisteraar begeleid van de laatste ademtocht naar de transformatie in glimmende kevers en flarden van DNA in het heelal.

Alle materie is vergankelijk, zowel wetenschappers, filosofen als boeddhisten zijn het daarover eens. In hoeverre hebben wij stervelingen deze gedachte geïnternaliseerd, omarmen wij de dood  als vormend principe voor het leven? Reflecterend op de vraag “wat is dood” tekent zich in This body that once was you een realiteit af waarin de dood een tastbare plaats krijgt. 

De individuele audio-ervaring duurt circa 30 minuten en is op afspraak gratis toegankelijk op: 17,18, 23, 24 en 25 oktober van 11:00-18:00. Time slots kunnen binnenkort geboekt worden op de Facebook event page This body that once was you, of via thisbodythatoncewasyou@gmail.

Photographic documentation by Ilya Rabinovich

geweest:
Not LESS-MATERIAL

Not LESS-MATERIAL markeert de opening van het festival A Matter of (In)digestions dat wordt georganiseerd door La Cocina, en plaatsvindt in verschillende presentatieruimtes in Amsterdam in oktober en november 2020.

3 t/m 4 okt 2020

Vrijdag 2 oktober  ⦁  Opening  ⦁  18:00-21:00 uur
20:00 uur  ⦁  Drum-n-Pix, Pixeltrance or Expressionistic Minimalism on a Subpixel   ⦁   performance door Maxim Tyminko
Zaterdag en zondag  ⦁  12:00 -19:00 uur 
Zondag 4 oktober ⦁ Finissage ⦁  18:00 uur

Not LESS-MATERIAL markeert de opening van het festival A Matter of (In)digestions dat wordt georganiseerd door La Cocina, en plaatsvindt in verschillende presentatieruimtes in Amsterdam in oktober en november 2020. Met het festival willen wij de aandacht vestigen op iets wat we als vanzelfsprekend aannemen: dat wat wij consumeren. Bovendien belichten wij een aantal sociaal-politieke, historische en culturele aspecten die samenhangen met consumptie. Wat vertelt onze consumptie over smaak en infrastructuur, over oogst en identiteit, receptuur en plantkunde?  

In puntWG presenteren wij installaties en performances van Céline Mathieu, Toon Fibbe & Laura Wiedijk, en Maxim Tyminko. De kunstenaars baseren zich in hun werk op verschijnselen als online communicatie geïnspireerd door erotische fantasieën, op homeopatische praktijen en op machinaal gestuurde algoritmische berekeningen. Op deze manier laten zij ons nadenken over hoe consumptie zich verhoudt tot fluïde en immateriële objecten zoals songs, opvattingen, verlangens of data. Hoe veranderen deze objecten, en hoe ontwikkelen ze zich door de tijd heen? Op welke wijze ‘consumeren’ zij en hoe verplaatsen ze zich van concrete plek naar het (menselijk) brein, van het brein naar de ruimte?

In hun geluidsinstallatie To Stick My Head Into Your Mouth and Lick Your Tongue onderzoeken Toon Fibbe & Laura Wiedijk ‘Vorarephilia’: het verlangen en de fetish dat men als één geheel wordt opgeslokt. Omdat dit verlangen onmogelijk is te verwezenlijken, leven vorarephielen hun fantasieën uit middels collectief gedeelde verhalen. Men lijkt behekst door angst en opwinding, en de vraag dringt zich naar voren of het verlangen om op te gaan in iets dat groter dan jezelf een vorm van overgave is of een dappere poging om weerstand te bieden tegen de alles doordringende kracht van hyper-individualisme?

De titel van Céline Mathieu’s werk 7 CH (Airwaves, Person, Flowers, Homeopathy, Technics SL-1200, Test Press of ‘Blusens Fasong’ by Gaute Granli) verwijst naar een proces waarbij een substantie wordt verdund tot een homeopathische oplossing. Het werk bestaat uit een serie liminale gebaren die via geluid en ingrepen in de ruimte onderzoeken wat het onzichtbare ‘effect’ is  - binnen het menselijk brein of in de concrete ruimte - van de handeling van ‘voeden’. 

Maxim Tyminko toont een vervolg op zijn installatie en performance Drum-n-Pix, Pixeltrance or Expressionistic Minimalism on a Sub-pixel Level. Hierin duikt hij in Vernor Vinge’s utopisch/dystopisch concept van technological singularity: een moment waarop machine intelligence de cognitieve mogelijkheden van het menselijk brein overstijgt. Het werk onderzoekt hoe visuele data worden opgenomen en verteerd, en onderzoekt aldus de logica achter A.I. beeldanalyse. Het geheel mondt uit in een psychedelische ervaring van zich herhalende rytmische audiovisuele patronen.

Voor het volledige programma van ‘A Matter of (In)digestions’ klik HIER.

Als onderdeel van het festival hebben de kunstenaars online werken geproduceerd. Deze zijn gepubliceerd op de website van La Cocina:
Performance as Text: Neuroplasticity door Céline Mathieu.
I Want to Be Eaten by Celebrities door Toon Fibbe and Laura Wiedijk.
A Musical Piece for Marimba and One Million Colored Squares door Maxim Tyminko.

‘A Matter of (In)digestion’ wordt ondersteund door het Amsterdam Fonds voor de Kunst, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Institut Français in Nederland. 

geweest:
Indigo Phase

Yokouchi, sinds juli gast-kunstenaar bij airWG, toont een selectie uit werk waarin het gebruik van indigo en andere natuurlijke pigmenten op papier en zijde overheersen. 

19 t/m 26 sep 2020

airWG Amsterdam nodigt u uit voor de tentoonstelling INDIGO PHASE van de Japanse kunstenaar Kentaro Yokouchi. De opening is vrijdag 18 september om 17.00 uur in de tentoonstellingsruimte puntWG te Amsterdam.

Yokouchi, sinds juli gast-kunstenaar bij airWG, toont een selectie uit werk waarin het gebruik van indigo en andere natuurlijke pigmenten op papier en zijde overheersen. Zijn onderzoek voor deze werken is gebaseerd op verschillende historiografische aspecten in relatie tot deze natuurlijke materialen, met name de interactie van de Japanse, Indonesische en Nederlandse cultuur met betrekking tot de productie, het gebruik en de commercialisering ervan. 

Kentaro heeft een bijzondere interesse in het gebruik van oude technieken en historische afbeeldingen, die een nieuwe poëtische ontmoeting van culturen mogelijk maakt en waardoor meerdere al eeuwen bestaande connecties tussen oosterse en westerse kunst zichtbaar worden. Zo onthult hij sporen van verbanden tussen afbeeldingen uit het verleden, waarvan de verstilde stemmen en gebaren verwijzen naar een andere constellatie van onze menselijke conditie. 

Als afsluiting van deze tentoonstelling is er op zaterdag 26 september een speciale ontmoeting tussen het publiek, de kunstenaar  en curator Mizuho Fujita van Kyoto City University of Arts, Art Gallery @KCUA in Japan, die via een live-verbinding met Kentaro zal spreken over recent werk dat  nu tentoongesteld is in Japan onder de titel SOMETHING FOR EVERYONE.  Yokouchi schilderde een deel van dit werk tijdens zijn verblijf bij airWG in Amsterdam.

Photo documentation by Ilya Rabinovich

Wij rekenen op uw aanwezigheid, aanstaande vrijdag 18 september tijdens de opening  en zaterdag 26 september voor de afsluiting en het afscheid van Kentaro Yokouchi.

Open elkedag 1-6pm. Gesloten op maandag 21/9

Richtlijnen voor bezoekers - houden u veilig!

Overeenkomstig het protocol voor culturele ruimtes vanwege COVID19 verzoeken wij u vriendelijk om voor en tijdens uw bezoek het volgende in overweging te nemen;

  • Bezoek niet als u (kleine) gezondheidsproblemen heeft, zoals verkoudheid, loopneus, hoest, keelpijn, verhoogde temperatuur of koorts en / of kortademigheid
  • We staan ​​maximaal 5 bezoekers tegelijkertijd in de ruimte toe. Individuelen, stellen, huisgenoten en kleine gezinnen van twee of drie personen.
  • U moet altijd een minimumafstand van 1,5 meter van andere bezoekers en personeel aanhouden
geweest:
Avant Gardener
Anthea Bush, Christina Della Giustina, Emily Bates, and Servet Koçyiğit
Curator: Naz Kocadere
4 t/m 13 sep 2020
geweest:
It Takes Revery

Vorig jaar ben ik begonnen met nieuw gereedschap: de filmcamera. 

29 t/m 30 aug 2020

Zaterdag en zondag a.s. 29 en 30 augustus, van 14.00-17.00 uur, laat ik het resultaat zien van 5 dagen werken in onze projectruimte “Punt WG”.

Vorig jaar ben ik begonnen met nieuw gereedschap: de filmcamera. In het begin van de corona-tijd heb ik een aantal films gemaakt, die ik presenteer als ruimtelijke installatie. Een groot experiment, daarom ben ik erg benieuwd naar jullie reacties!

NB: ivm coronaregels niet meer dan 4 bezoekers tegelijk

geweest:
Extended Studio Micha Patiniott
6 t/m 30 jul 2020