geweest
Inverting the Archive
Miguel Peres dos Santos and Hannah Dawn Henderson
3 t/m 25 nov 2018
Opening: zaterdag 3 nov 2018 — 17:00 tot 20:00 uur

In Inverting the Archive komen de filmische werken van Henderson en Peres dos Santos samen, en wordt zo ruimte gecreëerd om kritisch te reflecteren op de parallele geschiedenissen van het Nederlandse en Britse kolonialisme en ons af te vragen in hoeverre het etiket ‘post-‘ in de term ‘post-koloniaal tijdperk’ toepasselijk is.

Recentelijk hebben Henderson en Peres dos Santos hun onderzoek verder onderbouwd met behulp van archiefmateriaal uit respectievelijk de National Council of Civil Liberties (UK) en het Beeld en Geluid Archief (NL). Een onderzoeker van dergelijk archiefmateriaal die zelf drager is van een koloniale politieke erfenis kan worden geconfronteerd met de taak om de taal waarmee het verleden in deze bronnen zijn geframed, als zodanig onder de loep te nemen. Het narratief zal immers doortrokken zijn met vooroordeel en leemtes. De vraag is echter hoe de lens van een kunstwerk deze leemtes kan omkeren en aanwezigheid naar boven kan halen?

Events:

On Commonwealth Migration and Archiving
Lezing door Hannah Dawn Henderson
10 November 2018 @ 18:30 - 20:00

In deze lezing wordt een periode belicht waarin Henderson onderzoek deed in het archief van de National Council of Civil Liberties (UK). Zij onderzocht de geschiedenis van migratie vanuit de Commonwealth naar het Verenigd Koninkrijk.Henderson zal inzichten en materiaal presenteren die de claustrofobische relatie tussen het politieke en het persoonlijke laten zien - haar autobiografische invalshoek zal hierbij een rol spelen.

_______________________________________

The Toxicity of Art Institutions in the Netherlands
Talk & Screening: An Open Talk with Miguel Peres dos Santos
17 November 2018 @ 18:30 - 20:00

In het Nederlandse artistieke landschap wordt weinig gereflecteerd over de mogelijkheden die kunstinstellingen tot hun beschikking hebben om de ethos die zij zichzelf toedichten daadwerkelijk te integreren in hun kunstbeleid. In dit landschap domineert nog altijd het archetype van de witte mannelijke fallische figuur, in de zin dat deze figuur nog altijd de macht heeft om de stem van de Ander goed te keuren of te censureren.

In zijn lezing zal Peres dos Santos recente case studies onder de loep nemen die de onderliggende angst voor machtsverlies, impotentie en afwijkende cognities blootleggen. Ook zal hij tekortkomingen belichten binnen het beleid van instellingen die zich bezighouden met kwesties van dekolonisatie, ras en white privilege.

_______________________________________

Envisioning Opaque Futurities

filmscreening en interventies
Van: 22 November 2018 @ 18:30 — 21:30 t/m het einde van Amsterdam Art Weekend

Een discussie tussen Egbert Alejandro Martina, Olave Nduwanje en Simone Zeefuik, bij de screening van Manthia Diawara’s film One World in Relation (2010). Édouard Glissant, het onderwerp van Diawara’s film, schreef dat “wanneer wij mensen en ideeën proberen te begrijpen vanuit het Westerse denkkader, wij dit zouden moeten doen vanuit transparantie […]. Misschien moeten wij niet langer denken vanuit het concept ‘schaal’. We moeten stoppen met reduceren.” Glissant’s voorstellen worden verbeeld, becommentarieerd en ten uitvoer gebracht gedurende de avond.

Openingstijden

puntWG is open in het weekend van 14:00 tot 18:00 uur en op extra tijden die vermeld staan bij de betreffende activiteiten.

En ook op afspraak

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten in en van puntWG?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.


Deel:
geweest