nu:
Stretching is a Matter of Spelling
Milena Bonilla and Natasha Papadopoulou
6 t/m 28 apr 2019
verwacht:
They Man-Made It, So I Exist

They Man-made It, So I Exist is de slotfase van de projectserie A Decorated Room with Invaded Ideas, een onderzoeksproject dat is geïnitieerd en gerealiseerd door drie kunstenaars: Eline van Dijk, Jakob Ehrlich, and Anastasija Pandilovska.

4 t/m 26 mei 2019

They Man-made It, So I Exist is de slotfase van de projectserie A Decorated Room with Invaded Ideas, een onderzoeksproject dat is geïnitieerd en gerealiseerd door drie kunstenaars: Eline van Dijk (Tsvetkova) (NL/BG), Jakob Ehrlich (AT), and Anastasija Pandilovska (MK/NL).

They Man-made It, So I Exist beslaat vier weken en bestaat uit een groepstentoonstelling en drie publieksbijeenkomsten die focussen op de begrippen ‘thuishoren’, ‘Heimat’ en het  creëren van een ‘thuis ’. Meer specifiek focust het programma op aspecten die kenmerkend zijn voor de manier waarop de huiselijke omgeving wordt vormgegeven in het hedendaagse Nederland.

We zijn ervan doordrongen, in dit door mensenhand gecreërde land, dat we ons bevinden in een niet-naturalistisch ‘Heimat’, zonder bergen -  een zelfgemaakt ‘Heimat’. We vragen ons af in welke mate lokale democratie, ‘speculatieve’ romantiek en pragmatisme de huidige vorm van het Hollandse huiselijke leven hebben gevormd. Hoe zijn deze begrippen geproblematiseerd in een maatschappij die steeds sterker gepolariseerd is?

Sleutelwoorden van ons programma en van de groepstentoonstelling zijn GEMEENTE , VLAK en VLOED. Deze begrippen geven een solide basis aan ons onderzoek naar waar en hoe wij ons thuisvoelen.

They Man-made It, So I Exist
Groepstentoonstelling
04.05.2019 


In deze tentoonstelling is werk te zien van het kunstenaarscollectief (Eline Tsvetkova, Jakob Ehrlich and Anastasija Pandilovska) en van gast-kunstenaars: Smari Runar Róbertsson, Hedvig Koertz, Nicola Godman, Lotte van der Woude. Uitgaande van hoe zij zich verhouden tot Heimat, Belonging en home making als politieke instrumenten, onderzoeken zij ieder afzonderlijk het begrip ‘huiselijkheid’, door het in verband te brengen met vertrekken van en terugkeren naar huis.

De groepstentoonstelling is ontworpen als een vlak landschap, open, niet verborgen. Deze presentatie weerspiegelt de typisch Nederlandse gewoonte om van huizen op de begane grond de gordijnen open te laten zodat iedereen naar binnen kan kijken. De boodschap die hiermee wordt afgegeven is dat de bewoners ‘niets te verbergen’ hebben. In de loop van They Man-made It, So I Exist wordt de context van de kunstwerken duidelijk en worden de voorwerpen uit de ruimte verwijdend, en eindigen we in een bijna lege ruimte. Verwijzend naar de overkoepelende titel van het project: A Decorated Room with Invaded Ideas bespreken we het concept invasion of ideas van voorwerpen. Met dit in gedachten zullen de voorwerpen geleidelijk aan uit de ruimte worden weggehaald, in tegenstelling tot het eerste project in Sofia (Bulgarije) waar we geleidelijk aan juist ideëen en elementen aan de ruimte toevoegden.

Het begeleidende programma, dat zal bestaan uit drie publieksbijeenkomsten in puntWG, is erop gericht om groepsdiscussies en actieve deelname van het publiek uit te lokken.

Events

A REAL PLACE
Lezing performance/reading door Phil Baber
11.05.2019, 17:00-20:00

"…What I am making is
A place for language in my life
Which I want to be a real place
Seeing I have to put up with it
Anyhow…” (W.S. Graham)

De ervaring van vervreemding vanuit de taal is een van de kenmerkende begrippen in de modernistische literatuur. Tijdens deze avond zal Baber de vraag opwerpen hoe we ons kunnen onttrekken aan een dergelijke vervreemding zonder te denken in termen van authenticiteit of ‘natie’. Hij zal ook bekijken hoe taal wordt geconstrueerd in de Joodse mystieke traditie en in het werk van dichters als Friedrich Hölderlin, Paul Celan, Henri Meschonnic, W.S. Graham, C.D. Wright, en Vahni Capildeo. Baber stelt dat taal geen “gevangenis” is (Fredric Jameson) maar een thuis, en dat het onze taak is om daarin te leven.

GEMEENTE, VLAK, VLOED
Multimedia installation/performance door het collectief A Decorated Room with Invaded Ideas
18.05. 2019 , 17:00-20:00


De tweede bijeenkomst focust op de architectuur van de Amsterdamse School, omdat wij dit een kenmerkende periode vinden voor de Nederlandse kijk op ‘ruimte’ in architectuur. De drie woorden GEMEENTE, VLAK, VLOED zijn van toepassing op het werk van de architecten van de Amsterdamse School. Als case study nemen we het gebouw Het Schip in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt, ontworpen door de architect Michel de Klerk in 1919.

Handle with care
Spatial intervention en discussie door het collectief
25.05. 2019, 17:00-20:00


Tijdens dit event willen we onderzoek doen naar de gevoelens van anticipatie of juist extreme angst, die we ervaren wanneer we op weg zijn naar nieuwe geografische coördinaten. Dergelijke individuele reacties op een nieuwe omgeving worden ook wel ondergebracht onder de noemer ‘cultuurschok’, een term die naar onze mening te weinig wordt gebruikt wanneer we praten over de wijze waarop we samenleven of naast elkaar leven. Tijdens deze avond zal de ruimte van puntWG een plek worden waarin kan worden gediscussieerd naar aanleiding van een ‘sound piece’ waar we gezamenlijk naar luisteren en die is gemaakt door ons collectief A Decorated Room with Invaded Ideas.

verwacht:
Nomadic Picnic

Een ‘participatory performance’, een onconventioneel diner waarbij mensen elkaar ontmoeten in stilte. 

2 jun 2019 — 13:00 tot 20:00 uur

Nomadic Picnic is een ‘participatory performance’, een onconventioneel diner waarbij mensen elkaar ontmoeten in stilte. Deze performance stelt de geijkte manieren van sociale omgang ter discussie en stelt daar authentieke manieren van communiceren, én van eten, voor in de plaats.

Nomadic Picnic onderzoekt de relaties van mens tot mens en van mens tot voedsel. De gerechten van Nomadic Picnic moeten worden geserveerd zonder servies of eetgerei. Deze conceptuele en sculpturale gerechten worden ontworpen en bereid door kunstenaars.

De maaltijd bestaat uit het meest universele voedsel, zes vegan gangen zonder gluten en suiker, zodat iedereen kan deelnemen. Dit is een intieme smaakervaring voor maximaal zestien personen. De ruimte waarin de performance plaats vindt is samengesteld uit picmatsmats en vormgegeven met gebruik van proxemics.

De dag bestaat uit twee sessies die van start gaan om respectievelijk 13:00 en 18:00 uur. Elk diner duurt ongeveer twee uur.

Om deel te nemen stuur je een email naar: daycollective@gmail.com. (geef svp ook aan of je allergisch bent voor bepaalde ingrediënten)

Kaarten: € 22 tot 20 maart en € 27,50 vanaf 20 maart

Tickets: https://www.yourticketprovider.nl/events/29000-nomadic-picnic/

geweest:
Nomadic Picnic

Een ‘participatory performance’, een onconventioneel diner waarbij mensen elkaar ontmoeten in stilte.

31 mrt 2019 — 13:00 tot 20:00 uur

Nomadic Picnic is een ‘participatory performance’, een onconventioneel diner waarbij mensen elkaar ontmoeten in stilte. Deze performance stelt de geijkte manieren van sociale omgang ter discussie en stelt daar authentieke manieren van communiceren, én van eten, voor in de plaats. 

Nomadic Picnic onderzoekt de relaties van mens tot mens en van mens tot voedsel. De gerechten van Nomadic Picnic moeten worden geserveerd zonder servies of eetgerei. Deze conceptuele en sculpturale gerechten worden ontworpen en bereid door kunstenaars.

De maaltijd bestaat uit het meest universele voedsel, zes vegan gangen zonder gluten en suiker, zodat iedereen kan deelnemen. Dit is een intieme smaakervaring voor maximaal zestien personen. De ruimte waarin de performance plaats vindt is samengesteld uit picmatsmats en vormgegeven met gebruik van proxemics.

De dag bestaat uit twee sessies die van start gaan om respectievelijk 13:00 en 18:00 uur. Elk diner duurt ongeveer twee uur.

Om deel te nemen stuur je een email naar: daycollective@gmail.com. (geef svp ook aan of je allergisch bent voor bepaalde ingrediënten)

Kaarten: € 22 tot 20 maart en € 27,50 vanaf 20 maart

Tickets: https://www.yourticketprovider.nl/events/29000-nomadic-picnic/

geweest:
Beauty Kit SPA
Isabel Burr Raty
23 t/m 24 mrt 2019
geweest:
Between Eyes & Sunrise
Clara Hastrup, Jenny Lindblom, Rodrigo Red Sandoval and Ticho Brouwers
6 t/m 18 mrt 2019
geweest:
Something Other Than a Thing

Het is een samenwerkingsverband waarin wordt geprobeerd om vragen te adresseren die betrekking hebben op de relatie tussen representatie en betekenisgeving, in de context van het ‘object.’  

16 feb t/m 3 mrt 2019

Finissage: Gesprek en Lunch met Leonardiansyah Allenda, Iqra Tanveer and Ehsan Ul Haq, 3 March 2019 @ 12:00-15:00

‘Something Other Than a Thing’ verwijst in dit geval naar een zijnswijze, een bepaalde toestand van een ‘ding’ op een bepaald moment in de tijd. Hierbij worden vooropgezette ideeen en waarnemingen van wat het eerder is geweest verwaarloosd en verworpen. Het behelst een afstand nemen van de vroegere bestaanswijze en het stijgen of dalen naar een nieuwe zijnswijze, op dusdanige manier dat het iets anders wordt. Op deze manier wordt het iets meer of iets minder dan wat het is geweest. Dit overgaan door stijgen of dalen is niet bedoeld om te verwerpen wat dit ‘iets’ allemaal zou kunnen zijn, maar het gaat over het inlassen van een kort moment van rust van de vroegere zijnswijzen, waardoor nieuwe mogelijkheden gevonden kunnen worden, die niet beïnvloed worden door eerdere waarnemingen en betekenissen.

Het project ‘Something Other Than a Thing’ is een poging om een vlucht te nemen van de motiveringen van het alledaagse en het wegnemen van alle logica, functionaliteit en bruikbaarheid van het ‘ding’ om het zo dit ‘iets’ te kunnen benaderen. Dit idee wordt onderzocht door de kunstenaars, door het maken van werk dat reflecteert op de vergankelijke natuur van het zijn.

Onderdeel van het project ‘Something Other Than a Thing’ is onder meer een publieke Lunch-Lezing. Deze performatieve lezing zal de finissage vormen van de tentoonstelling. Tijdens het evenement zullen de kunstenaars koken voor het publiek als een gastvrij gebaar, om daarmee een collectieve discussie op gang te brengen die reikt van de initiatie van het project tot de gebruikte recepten en hun oorsprong. Voor deze Lunch-Lezing nodigen de kunstenaars iedereen uit om onderdeel te worden van dit communicatieve proces, waarin koken, eten, praten en het uitwisselen van gedachten over kunst en alles wat erbij komt kijken, centraal staan.

‘Something Other Than a Thing’ is een collaboratief project tussen de kunstenaars Iqra Tanveer, Leonrdiansyah Allenda and Ehsan Ul Haq.

Finissage: Gesprek en Lunch met Leonardiansyah Allenda, Iqra Tanveer and Ehsan Ul Haq, 3 March 2019 @ 12:00-15:00

Het project Something Other than a Thing is het vertrekpunt voor dit publieke Lunch -Gesprek. Deze bijeenkomst markeert de finissage van de tentoonstelling die gelijktijdig plaatsvindt, en heeft de vorm van een ‘performative talk’. De kunstenaars bereiden als een gebaar van gastvrijheid een lunch voor het publiek, met als doel een gezamenlijke discussie op gang te brengen  - ook de recepten die worden bereid en de herkomst van deze recepten zijn onderdeel van dit collectieve gesprek. Voor dit Lunch - Gesprek nodigen de kunstenaars iedereen uit om deel te nemen aan dit proces dat koken, eten, praten en uitwisselen van ideeën omtrent kunst en alles wat daarmee samenhangt, omvat.

Ehsan Ul Haq, geboren in 1983 in Lahore (Pakistan) werkt met sculpturale vormen die hun eigen inhoud, constructie en ‘ding-heid’ bevragen. Door hun geschiedenis, functionaliteit en context weg te nemen, wordt de kijker geactiveerd door een nieuwe handleiding voor waarnemingen van bestaande objecten/betekenissen. Noemenswaardige tentoonstellingen zijn “Survival Kit” jaarlijks contemporary art festival in Riga Latvia, “An Age of Our Own Making” Images festival Holbaek, Denmark 2016, “Back in 5 minutes”, Martin Van Zomeren, Amsterdam, “No Real Body”: 3rd Ural Industrial Biennial of Contemporary Art, Yekaterinburg Russia 2015, “VOID: there’s nothing more left, but a little trace from human beings”, Ginkgo Space, Beijing China, Moscow International Biennale For Young Art, Moscow 2012, en ‘The Rising Tide’ in het Mohatta Palace Museum, Pakistan 2010. In 2014-15 was hij resident bij de Rijksakademie van Beeldende Kunsten. Hij is momenteel ontvanger van de “Werkbijdrage Bewezen Talent” van het Mondriaan Fonds.

Iqra Tanveer, geboren in 1983 in Karachi (Pakistan) woont en werkt in Amsterdam. In haar installaties werkt ze met video, fotografie en objecten. Tanveer heeft haar werk getoond in meerdere groeps- en solotentoonstellingen in Pakistan, India, de Verenigde Arabische Emiraten, Italië, Hong Kong en Nederland. In 2017 voltooide ze haar residency aan de Rijksakademie van Beeldende kunsten. Ze was deelneemster aan de Colombo biennale (Sri lanka) in 2016 en de tentoonstelling “Whorled Explorations” tijdens de Kochi Muziris Biennial (India). Tevens heeft ze haar werk getoond in het Museum of Modern Art in Moskou in een solo show getiteld Between Earth and Sky.

Leonardiansyah Allenda is geboren in 1984 in Indonesia. In Allenda’s werk worden de begrippen kunst, agentschap, interieur- en andere soorten ontwerpen verweven, die gericht zijn op het lichaam en de perceptie van ruimte, terwijl hij persoonlijke vraagstukken probeert te beantwoorden, die gaan over de infrastructuur van cultuur en kapitaal. Allenda heeft in 2017 zijn residency aan de Rijksakademie van Beeldende kunsten voltooid. Zijn werk werd onlangs getoond in een solo show in Bertimbang Taruh, in het Cemeti Art House, Yogyakarta, Indonesië. Hij was onderdeel van enkele groepstentoonstellingen, waaronder: Asian Art Biennial, National Museum of Fine Art, Taichung, Taiwan; Kathmandu Triennale, ‘The City’, Nepal; Jogja Calling, 4A Center for Contemporary Asian Art, Sydney, Australia; Biennale Jakarta, ‘Maju Kena Mundur Kena’, Jakarta; ‘High Water’ Fukutake house project, Shodoshima, Japan.

geweest:
Image by Chunchi-Wang
BELLYBUTTON

U leeft! Tsjakka! Uw navelstreng is doorgesneden! Wat voor gedrag zult u laten zien?

1 t/m 3 feb 2019

Opening & Performance: 2nd Feb 18:00 tot 20:00

Performance: A Transcontinental Apology
Ghost in Silence - Rumiko Hagiwara
Sorry Not Sorry - Jo-Lene Ong
BELLYBUTTON - Bea McMahon and Rumiko Hagiwara


((((((((((((())))))))))))

U leeft! Tsjakka! Uw navelstreng is doorgesneden!

Wat voor gedrag zult u laten zien?

In een Amsterdamse kroeg gaf Bea feedback op Rumiko's video/performance Ghost in Silence (2018). Het werk eindigt met het woord Sorry. Dit woord ‘Sorry’ gaf het idee voor deze samenwerking met BELLYBUTTON als eindresultaat. Het is zowel een presentatie van onderzoekals een performance. Ze hebben Jo-Lene erbij uitgenodigd voor een sessie Transcontinentaal verontschuldigen, en zij draagt bij met een Sorry geen sorry.

Sorry.

Volgens Bea kan de punt achter het bovengenoemde sorry slechts één van vier mogelijkheden aanduiden:

1.     houd op
2.     houd op s.v.p.
3.     houd op a.u.b.
4.     Houd toch alsjeblieft op

Rumiko denkt eerder dat er geen einde komt aan de verontschuldiging.

Het bron materiaal voor BELLYBUTTON kan bezichtigd worden op 1 t/m 3 februari van 14:00 – 18:00