Shy* play
Antje Nestel and Aster Arribas, in collaboration with Angelo Custodio, Karime Salame and Rajni Shah
20 mei t/m 10 jun 2023
Opening: dinsdag 0 0000 — 00:00 tot 00:00 uur

Part of the puntWG Open Call Series

shy* play bestaat uit een reeks performatieve evenementen, geïnitieerd door Aster Arribas en Antje Nestel in samenwerking met Angelo Custodio, Karime Salame Sainz en Rajni Shah. De term *shy verwijst naar shyness, introversion, en neurodivergence, oftewel verlegen, introverte en neurodiverse vormen van zijn. De asterisk duidt op de weigering om te denken in vastgelegde, gefixeerde categorieën.

Het vertrekpunt van shy* play is het dringende besef van de noodzaak om te reflecteren op, en te werken met, obstakels waarmee de dominante denkkaders binnen de kunst ons confronteren. Het is onze ervaring dat verlegen, introverte, en neurodiverse vormen van artistieke expressie hebben geleden onder de dominantie van neurotypische en extraverte expressievormen. Deze laatse zijn standaard geworden binnen instituties die experimenteren met onderzoek naar nieuwe vormen van artistiek en sociaal functioneren. In reactie hierop stelt shy* play de vraag: kan juist een verlegen, introverte of neurodiverse gerichtheid een methode zijn voor creatief en experimenteel onderzoek naar sociaal functioneren?

Vanuit het vertrekpunt van neurodiversiteit ontstaan in shy* play verschillende relationele technieken die op hun beurt weer artistieke experimenten in het sociaal functioneren in gang zetten. Wij hopen dat we een ruimte-tijd kunnen faciliteren waar ‘verlegen’, ‘introvert’ en ‘neurodivers’ kunnen bestaan buiten de hegemonie van neuroconformiteit. Ook zullen wij nieuwe vormen van doing-together-in-difference onderzoeken. 

puntWG wordt een laboratorium waarbinnen shy* play samen met de bezoekende humans en more-than-humans onderzoek zal plegen naar technieken waarin voor stem, ruimte, relationality, en performativity een rol is weggelegd. Een 330 meter lange ‘wand’ van textiel met verschillende oppervlakken, en met gradaties van transparantie en opaciteit bepaalt de ruimte voor de duur van het project. Voor alle evenementen geldt een maximum aantal bezoekers, dus zorg svp dat je bijtijds intekent!

shy* play wordt genereus ondersteund door Amsterdam Fund for the Arts, Stichting Stokroos en DAS Research.

Events

shy* play Workshops
20 en 27th mei, 1, 3 en 10 juni 14:00 tot 17:00
Aanmelder via: https://shy-play.org/events.html

Door middel van relationele technieken, belichaamd en fysiek, zullen deelnemers, ‘together-in-difference’, onderzoeken op welke wijze waarde wordt toegekend wanneer men uitgaat van neurodiversiteit. Wat gebeurt er wanneer er geen dominant centrum van aandacht of ruimte is? Hoe beleven we zichtbaarheid die geen dominant centrum heeft? Hoe creëren we een architectuur die de menselijke belevingswereld niet centraal stelt?

Gedurende de workshop zal een 300 meter lange ‘wand’ van textiel met verschillende oppervlakken, en met gradaties van transparantie en opaciteit de ruimte bepalen. De wand zal verschillende activiteiten kunnen faciliteren, zoals costuming, body wrapping, thresholding, voicing, transferring text, be-tekenen en andere, onverwachte, technieken.

Alle shy* play events zijn procesmatig: ze vormen een collectieve constructie van spacetime door de bezoekers (humanszowel als more-than-humans), waarbij het uitgangspunt is dat iedere vorm van bestaan, waarnemen, bewegen, voicing, experiencing, participating, expressing in de ruimte, evenveel waarde heeft. De effecten van cumulatief trauma als gevolg van neurotypische druk uitgeoefend op een neurodivers bodymind worden niet uit het oog verloren.

Voor alle shy* play workshops geldt een maximum aantal bezoekers, dus schrijf je svp bijtijds in.

shy* play Lounging Sessions
25, 26 mei, 2, 4 en 8 juni, 14:00 tot 18:00/20:00
Sign up: https://shy-play.org/events.html

Deelnemers aan de Lounging Sessions treden, letterlijk, in de sporen van de vorige workshop: de sporen vormen het ruimtelijk beginpunt van een gedeelde timespace. Deze sporen geven richting aan de neurodiverse beleving, die de bezoeker ondergaat in een immersieve hangout situatie. Desgewenst kan men teksten en aanwijzingen betreffende relationele technieken, die onnadrukkelijk in de ruimte aanwezig zijn, raadplegen.

Voor alle deelnemers zijn kostuums beschikbaar die speciaal voor deze gelegenheid zijn ontworpen. De kostuums zijn geschikt voor iedere lichaamsbouw, eventueel kunnen ze met strikken, koorden en elastiek worden aangepast. De kostuums kunnen op alle mogelijke manieren worden getransformeerd: tekenen, tekst aanbrengen of anderszins.

Voor alle shy* play Lounging Sessions geldt een maximum aantal bezoekers, dus schrijf je svp bijtijds in.

shy* play Reading Groups
21 en 28 mei, 14:00 tot 17:00
Aanmelden via: https://www.shy-play.org/events.html

shy* play, in samenwerking met Rajni Shah, organiseert leesgroep sessies die luisteren voorrang geven.

Photography by Ilya Rabinovich

Deel: