geweest
They Man-Made It, So I Exist
A Decorated Room with Invaded Ideas Collective: Anastasija Pandilovska, Eline van Dijk (Tsvetkova), Jakob Ehrlich. Plus invited artists: Hedvig Koertz Mikkelsen, Nicola Godman, Phil Baber , Smári Rúnar Róbertsson, Lotte van der Woude.
4 t/m 26 mei 2019
Opening: zaterdag 4 mei 2019 — 17:00 tot 19:00 uur

They Man-made It, So I Exist is de slotfase van de projectserie A Decorated Room with Invaded Ideas, een onderzoeksproject dat is geïnitieerd en gerealiseerd door drie kunstenaars: Eline van Dijk (Tsvetkova) (NL/BG), Jakob Ehrlich (AT), and Anastasija Pandilovska (MK/NL).

They Man-made It, So I Exist beslaat vier weken en bestaat uit een groepstentoonstelling en drie publieksbijeenkomsten die focussen op de begrippen ‘thuishoren’, ‘Heimat’ en het  creëren van een ‘thuis ’. Meer specifiek focust het programma op aspecten die kenmerkend zijn voor de manier waarop de huiselijke omgeving wordt vormgegeven in het hedendaagse Nederland.

We zijn ervan doordrongen, in dit door mensenhand gecreërde land, dat we ons bevinden in een niet-naturalistisch ‘Heimat’, zonder bergen -  een zelfgemaakt ‘Heimat’. We vragen ons af in welke mate lokale democratie, ‘speculatieve’ romantiek en pragmatisme de huidige vorm van het Hollandse huiselijke leven hebben gevormd. Hoe zijn deze begrippen geproblematiseerd in een maatschappij die steeds sterker gepolariseerd is?

Sleutelwoorden van ons programma en van de groepstentoonstelling zijn GEMEENTE , VLAK en VLOED. Deze begrippen geven een solide basis aan ons onderzoek naar waar en hoe wij ons thuisvoelen.

They Man-made It, So I Exist
Groepstentoonstelling
04.05.2019 


In deze tentoonstelling is werk te zien van het kunstenaarscollectief (Eline Tsvetkova, Jakob Ehrlich and Anastasija Pandilovska) en van gast-kunstenaars: Smari Runar Róbertsson, Hedvig Koertz, Nicola Godman, Lotte van der Woude. Uitgaande van hoe zij zich verhouden tot Heimat, Belonging en home making als politieke instrumenten, onderzoeken zij ieder afzonderlijk het begrip ‘huiselijkheid’, door het in verband te brengen met vertrekken van en terugkeren naar huis.

De groepstentoonstelling is ontworpen als een vlak landschap, open, niet verborgen. Deze presentatie weerspiegelt de typisch Nederlandse gewoonte om van huizen op de begane grond de gordijnen open te laten zodat iedereen naar binnen kan kijken. De boodschap die hiermee wordt afgegeven is dat de bewoners ‘niets te verbergen’ hebben. In de loop van They Man-made It, So I Exist wordt de context van de kunstwerken duidelijk en worden de voorwerpen uit de ruimte verwijdend, en eindigen we in een bijna lege ruimte. Verwijzend naar de overkoepelende titel van het project: A Decorated Room with Invaded Ideas bespreken we het concept invasion of ideas van voorwerpen. Met dit in gedachten zullen de voorwerpen geleidelijk aan uit de ruimte worden weggehaald, in tegenstelling tot het eerste project in Sofia (Bulgarije) waar we geleidelijk aan juist ideëen en elementen aan de ruimte toevoegden.

Het begeleidende programma, dat zal bestaan uit drie publieksbijeenkomsten in puntWG, is erop gericht om groepsdiscussies en actieve deelname van het publiek uit te lokken.

Events

And no-one knows////Meanwhile
Lezing performance/reading door Phil Baber
11.05.2019, 18:30-20:30

"…What I am making is
A place for language in my life
Which I want to be a real place
Seeing I have to put up with it
Anyhow…” (W.S. Graham)

De ervaring van vervreemding vanuit de taal is een van de kenmerkende begrippen in de modernistische literatuur. Tijdens deze avond zal Baber de vraag opwerpen hoe we ons kunnen onttrekken aan een dergelijke vervreemding zonder te denken in termen van authenticiteit of ‘natie’. Hij zal ook bekijken hoe taal wordt geconstrueerd in de Joodse mystieke traditie en in het werk van dichters als Friedrich Hölderlin, Paul Celan, Henri Meschonnic, W.S. Graham, C.D. Wright, en Vahni Capildeo. Baber stelt dat taal geen “gevangenis” is (Fredric Jameson) maar een thuis, en dat het onze taak is om daarin te leven.

GEMEENTE, VLAK, VLOED
Multimedia installation/performance door het collectief A Decorated Room with Invaded Ideas
18.05. 2019 , 18:30 – 20:00


De tweede bijeenkomst focust op de architectuur van de Amsterdamse School, omdat wij dit een kenmerkende periode vinden voor de Nederlandse kijk op ‘ruimte’ in architectuur. De drie woorden GEMEENTE, VLAK, VLOED zijn van toepassing op het werk van de architecten van de Amsterdamse School. Als case study nemen we het gebouw Het Schip in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt, ontworpen door de architect Michel de Klerk in 1919.

Handle with care
Spatial intervention en discussie door het collectief
25.05. 2019, 18:30 – 21:00


Tijdens dit event willen we onderzoek doen naar de gevoelens van anticipatie of juist extreme angst, die we ervaren wanneer we op weg zijn naar nieuwe geografische coördinaten. Dergelijke individuele reacties op een nieuwe omgeving worden ook wel ondergebracht onder de noemer ‘cultuurschok’, een term die naar onze mening te weinig wordt gebruikt wanneer we praten over de wijze waarop we samenleven of naast elkaar leven. Tijdens deze avond zal de ruimte van puntWG een plek worden waarin kan worden gediscussieerd naar aanleiding van een ‘sound piece’ waar we gezamenlijk naar luisteren en die is gemaakt door ons collectief A Decorated Room with Invaded Ideas.

They man-made it, so I exist is supported by the AFK (Amsterdam Fund for the Arts) and the Austrian Embassy
Openingstijden

puntWG is open in het weekend van 14:00 tot 18:00 uur en op extra tijden die vermeld staan bij de betreffende activiteiten.

En ook op afspraak

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten in en van puntWG?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.


Deel:
geweest